• Regulējams
  • Lietojams - gan braukšanas virzienā, gan pret
  • Cena - Ls 5,00 uz visu nomas laiku
  • Patstāvīgajiem klientiem - bezmaksas